ஸ்ரீ மயூரபதி முருகன் ஆலயம் பேர்லின்

நன்கொடை

Spende

எமது ஆலயம் கட்டுவதற்கு எமது ஆலய வங்கி கணக்கில் 400.000 € கடனாக பெற்றுள்ளோம். வங்கியில் எடுத்த கடனை திரும்ப கொடுப்பதற்கு உங்களால் இயன்ற பண உதவி செய்யுமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறது இந்துமாசபை e.V..

வங்கி தொடர்பு:

Berlin Hindu Mahasabhai e.V.

Berliner Volksbank
Konto Nr.: 2056130007
BLZ: 100 900 00
BIC – BEVODEBB
IBAN – DE 69 1009 0000 2056130007

German English

Powered By Indic IME